Bofællesskabet Kirsten Marie

Vinkelvej 3-5, 2800 Lyngby. Tlf . 45 88 19 28


Kunstnerisk udsmykning, nov. - dec. 1999,

........en forklarende tekst. Retur til forrige side.

Kirsten Marie Bofællesskab er en selvejende institution, som har boliger for sindslidende.

Kirsten Marie Bofællesskab er skabt som et u-formet bygningskompleks orienteret i den åbne form mod syd. Det består af 3 sektioner A, B og C. Den førstnævnte er i en etage, de to øvrige i to etager. Alle 3 sektioner indeholder lejligheder. I hver sektion og etage har alle rum indgang fra en lang gang, som strækker sig i hele sektionens længde. På den ene side er der store glaspartier udadtil og på den anden side er der de forskellige indgange til rummene. Gangene i sektion A og B vender sig ind mod det halvlukkede uderum, hvorimod gangene i sektion C orienterer sig ud mod vejen. Sektion A har et kombineret fælles spise- og opholdsrum. Hver af sektionerne B og C har dels et spisekøkken i stueplan og ovenover et opholdsrum m/radio og TV.

Det er i disse rum, at billedkunstneren Gunnar Bay har lavet en kunstnerisk udsmykning. Skabt til stedet i en dialog med arkitekturen, indretningen, husets særegne karakter og formål, personalet og beboerne.

Konceptet udvikledes til at tage udgangspunkt i de 3 sektioner, som hver skulle have deres særpræg - motivisk, formmæssigt og farvemæssigt - og dog alligevel skulle hænge sammen, være i familie med hinanden. Motivisk valgte kunstneren at bruge naturen, den synlige og usynlige virkelighed, som udgangspunkt til mere eller mindre abstrakte fortolkninger heraf. Sektion A (gangen) fik sin grundtone med en mørkeblå farve med overvejende lodrette former. I sektion B (gangen) blev det en mørkegrøn farveder, som blev dominerende og med overvejende vandrette former. Og i sektion C (gangen) blev den dominerende farve en okker med overvejende lodret orientering.

I stueplanerne valgtes en gennemgående proportionering af de enkelte former på 25 cm i bredden (med en længde i A og C på 230 cm, med mindre afvigelser i B). De lodret dominerende billedformer i Aog C bliver brudt af et enkelt vandret billedform i hver sektion - og ligeledes i B brydes den vandrette dominans af et enkelt lodret formelement. De lodrette billedelementer i A, B og C er formmæssigt sat på spidsen, hvilket medvirker til at give såvel billeder om arkitektur en lethed og luftighed, som kan iagttages udefra. Således griber de enkelte sektioners billedelementer ind i hinanden og skaber formmæssig sammenhæng. Førstesalen (gangen) i sektionerne B og C blev udsmykket med en række mindre firkantede/femkantede organisk udskårne former, som tilsammen danner en dansende rytme langs med gangen. I B blev det en vandret orientering med den grønne id-farve og i C naturligvis en lodret orientering med okker som dominant. I C forholder stue og første sal sig til hinanden som søjle og kapitæl, hvilket kan ses udefra på den offentlige vej.

Motivisk er sektion A dedikeret til himlen/skyerne. Sektion B i stueplan er tilegnet jorden med dets åbne landskaber - og første sal til close-ups associationer til blomsterverdenen. Sektion C er dedikeret til kosmos med dets himmelslegemer - med første sal i et close-up association til himlens fugle. Sektion B's opholdsstue er det grønne fremhævet med et langt smalt billede som fortsætter i et landskab afsluttende med close-ups af planter/blomster. Sektion C's opholdsstue er i dominerende blåt, med et langt samlet billede med associationer til havet, fortsættende i et brobillede og afsluttende med sejlskibe på havet. For alle billedelementers vedkommende gælder det, at "firkanten" og "den rette linie" er brudt med enten udskæringer eller tilføjelser. Sigtet er at skabe en til alle tider varieret synsmæssig oplevelse, der til stadig er åben over for beskuelse og oplevelse, men som samtidig er overskuelig og letfattelig - med mulighed for flertydige tolkninger og personlige associationer. Jeg synes det er lykkedes - til en vis grad på vej til det optimale.

Et appendiks: To smalle gange forbinder sektion i stueplan og første sal med hall'en. Her er på hver etage anbragt et sammensatbillede i blå nuancer - næsten monokromt (som de gamle hollandske kakler) med vand, hav og siv som det bærende motiv. En introduktion til hall'en, hvor det oprindeligt var ideen at lave et billede i næsten hele hall'ens højde (ca. 500x25 cm) med et vandmotiv med associationer til boblende vand - en pendant til den udendørs vandskulptur. Desværre kunne denne løsning ikke accepteres.

 

Bofællesskabet har tillige en nordøstvendt hjørnefløj, som forbinder sektionerne B og C, og som indeholder et indgangsparti med en hall samt fælles opholds- og værestedsfaciliteter. Sidstnævnte hjørnefløj - også kaldet "stenhuset" - har en ophængning af kunstneren Leif Sylvesters malerier og tryk.


Retur til forrige side.