Uddannelsesmæssige kvalifikationer: Maler og grafiker. Uddannet på Askou Jensens malerskole, Glyptoteket, og siden på Kunstakademiets Billedkunstskoler hos professorerne Richard Mortensen, Dan Sterup-Hansen og Palle Nielsen. Bifagseksamen i kunsthistorie fra Københavns Universitet (exam.art). Teoretisk og praktisk pædagogikum fra Undervisningsministeriet.

Teoretiske kvalifikationer: Mat. studentereksamen, Aurehøj Gymnasium, 1959 Uddannet på Kunstakademiets malerskole og grafisk skole, 1964-72. Eksamen i bifag i kunsthistorie på Københavns Universitet, 1976.

Skrevet artikler om kunst og kunstnere i presse og kataloger. Bl.a. artikel om Pontus Kjerrman til São Paulo Bienal. Essay om brasiliansk kunst til kataloget "Brasilianske Billedrytmer", Charlottenborg 1989. Tekstbidrag til "Danske Facetter" i Brasilien 1987. Tekstbidrag til "Død som en hund - João Câmara - litografier fra Brasilien" Udarbejdelse af tekster/kataloger om kunstnere til udstillinger i Gymnasiernes Vandreudstillinger, f.eks. til Erik Bille Christiansen, Finn Naur Petersen, Peter Hentze, Pontus Kjerrman, Preben Franck Stelvig, Michael Buchwald, Erik Rasmussen, Bent Karl Jacobsen, Poul Janus Ipsen, m.fl. Tekstbidrag til Gruppe GYRR's kataloger, og til kunstnersammenslutningen PRO's kataloger.

Kunstformidlings relationer: Fra 1983-1989 har jeg været beskikket af kulturminister Mimi Stilling Jakobsen som formand for KIKU (Komiteen for internationale kunstudstillinger). Dette har medført en indflydelse på, hvilke danske kunstnere, der skulle udstille rundt om i verdenen, og derigennem en stillingtagen til forholdet og spørgsmålet om henholdsvis dansk og international kunst. Endvidere har jeg fungeret som udstillingskommissær i flere tilfælde, f.eks. ved Small Sculpture Biennalen i Budapest, men især ved Biennalen i São Paulo, hvor jeg har virket i 1985 sammen med Ole Sporring, i 1987 med Margrete Sørensen og i 1989 med Pontus Kjerrman. Dette har resulteret i artikler i Politiken. Endvidere har jeg arbejdet som kommissær for den første officielle danske udstilling af moderne kunst i Brasilien i 1987, kaldet "Danske Facetter" (med bl.a. Arne Haugen Sørensen, Ib Geertsen, Jens Birkemose, Svend Wiig-Hansen), og en sideløbende grafikudstilling "Den danske Streg" (med bl.a. Hans Chr. Rylander, Sys Hindsbo, Karin B. Lund), som vistes i en række brasilianske byer som São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, m.fl. Siden hen har jeg været kommissær ved den første større udstilling af moderne brasiliansk kunst - "Brasilianske Billedrytmer" - senere den brasilianske fotograf Anna Mariani's billeder fra det nordøstlige Brasilien - begge udstillinger vist på Charlottenborg. Med stor offentlig respons i medierne, eksempelsvis i DR og TV2. Endelig kommissær på en stor samling af den brasilianske kunstner João Câmara's litografier, som vil blive vist ca. 50 steder i Danmark 1994-96. Kommissærarbejdet har tillige med formandshvervet i KIKU gennem årene givet mig en udførlig føling med den internationale kunsts bevægelser såvel den etablerede som den nyere kunst. Jeg har været på biennalerne i Venedig, i São Paulo, i Budapest, på Østersøbiennalen i Rostock, og ved udstillinger i Danmarks Hus i Paris. I 1991 atter indvalgt af den samlede Komité i KIKU's forretningsudvalg for en periode af 3 år til 1994.

Leder af Gymnasiernes Vandreudstillinger siden 1980 (Sekretariatet for Vandreudstillinger, med støtte fra Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ny Carlsbergfondet) med ansvar for tilrettelæggelsen af samlinger og publikationer til udstillinger i gymnasier, HF-kurser, m.v. Der er produceret ca. 100 udstillinger hvert år.

Kunstneriske tillidshverv: KIKU's forretningsudvalg i flere perioder, mestendels som formand1982-89 og 1991-93. Statens Kunstfonds repræsentantskab. Beskikket som repræsentant for kunstnersammenslutningerne i 2 perioder 1980-84 og 1984-88. Bestyrelsen for Udstillingsbygningen ved Charlottenborg 1971-73. Censurkomitén for Charlottenborgs Forårs- og Efterårsudstilling 1971-73. Censurkomitén for Påskeudstillingen i Århus 1972-73. Formand for Nordisk Kunstforbund's danske sektion 1987-88. Formand for Nordisk Kunstforbund i Norden 1988.

Kunstnerisk praksis: Igennem årene har jeg været virksom som kunstner med en lang række udstillinger - både separat og i gruppesammenhæng, fx Gruppe GYRR og sammenslutningen PRO. Jeg har arbejdet med olie- og acrylmaleri, akvarel, tegning, samt grafik, f.eks. silketryk og raderinger, samt lavet kombinationer heraf. Mit arbejde med foto, som har resulteret i overførsel og bearbejdning til silketryk, maleri og indscanning i computer. Video-optagelser og senest arbejde med computer indenfor bl.a. 3-dimensionel tegning, billedbehandlings/maleprogrammer og tegneprogrammer er områder som jeg har inddraget og lader mig inspirere af.

Mit kunstneriske udsagn bevæger sig mellem det konkrete udtryks meditative enkelhed og det mere umiddelbart spontane udtryk under indflydelse af den synlige virkelighed og med inspiration fra jazzmusikkens improvisatoriske og emotionelle udtryk.Jeg lægger vægt på, at kunsten for mig er en åndelig og eksistentiel del af livet og som sådan afspejler sig i de værker jeg skaber.

Tilbage til menu

 

Mine data

 

Selvportræt

 

PocketCArt